PSYCHOTHERAPIE-PRAKTIJK

VAN

JOS VAN ENGELEN

jos-van-engelenBIG-registraties:
Gz-Psycholoog en
Psychotherapeut.
AGB-Code 94003504
Lid NIP,  NVP.         Fr.Rooseveltln 74 4835AC  Breda.               v.engelen@planet.nl    (076 56 40 560)             06-21222088 incl.   WhatsApp.

 

 

THERAPIEOPVATTING
We kunnen het verleden niet veranderen, niet repareren. Het verleden is voorbij en bestaat niet meer. Er zijn nog alleen de overblijfselen van dat verleden in het heden: onze vracht aan herinneringen, opvattingen, oordelen, trauma’s, aangeleerde responsen, opgebouwde structuren, gewoontes enz.
De toekomst is er nog niet en dus kunnen we ook dáár niet bij. Wel kunnen we plannen maken en berekeningen uitvoeren ten behoeve van een verbeeldde toekomst.
En dus gebeurt alles in het heden: graaiend in de resten van ons verleden en voorsorterend op een gewenste toekomst, maken we keuzes en doen we stappen. We grijpen in en forceren veranderingen in die, altijd aanwezige bedrijvigheid ín ons en om ons heen.
We kunnen het centrale proces in deze mallemolen enigszins begrijpen. Er is sprake van een innerlijke groeidrang, die sterke, maar ook broze behoeften creëert. Er zijn gevoelens die energie verschaffen en er is de ratio die het hele proces van uiten en communiceren begeleidt. Als alles voldoende helder is, weet ieder van ons wat hij/zij wil en kunnen we het elkaar vertellen.
Maar niet alles is even helder. Vaak weten we niet wat ons drijft, zijn de gevoelens misplaatst, deugen de rationele argumenten niet of overheerst de angst en de aanpassing. Of vullen we foutief bij elkaar in hoe het zou kunnen zitten?
Dus, ‘terug naar de tekentafel’! De toekomst is nog een schets. Het verleden is geschiedschrijving. Uitsluitend praten over: “hoe zat het ook al weer” of over: ” hoe willen we het straks hebben” is vaak vermijdend naar de centrale dynamiek van het ‘heden’. Laten we ons inspannen die dynamiek te begrijpen en het erover te hebben. Waar zit de groeidrang, hoe voelt die pijn, hoe verwoorden we die behoeftes? En tenslotte, hoe kunnen we komen tot een gezamenlijke inspanning om een gewenste verandering te realiseren.
Jos van Engelen

 

 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Onze herinneringen, houdingen en levensovertuigingen worden vormgegeven door ons denken en daar lijkt ons tweeledige brein er twee types van te hebben, die naast elkaar functioneren.
Het snelle, instinctieve emotionele denken vindt zijn oorsprong diep van binnen, en acteert rechtstreeks vanuit de uniek-eigen individuele behoeften. Dit denken let scherp op het eigenbelang tijdens actuele gebeurtenissen; zoekt naar manieren om, als het moet, snel te kunnen ingrijpen, het gevecht aan te gaan of te vluchten. Motto: “Ik blijf sturen op wat voor mij het belangrijkste is, nl. mijn eigen basale behoeften. Zelfverloochening is niet mijn ding.”
Het langzamere, bedachtzame logische denken zet ons ertoe aan om een profijtelijke positionering in de omringende wereld te zoeken. Het registreert gebeurtenissen liefst in details en verbeeldt mogelijkheden om voor de omgeving van positieve betekenis te zijn. Het langzame denken bouwt aan een goed imago. Motto: “Ik ga me naar mijn omgeving op zo’n manier opstellen dat ik veiligheid ervaar en steun krijg.”
Beiden types van denken raken, tijdens hun jarenlange ontwikkeling, nogal eens met elkaar in de clinch.
Het logische denken wil bijv. bij publieke gebeurtenissen sympathiek, krachtig of populair optreden, terwijl dan juist het emotionele denken dat zich niet voor karretjes wil laten spannen.
Wie goed luistert naar onze woorden, kan veelvuldig beide types van denken horen; de een nadrukkelijk, de ander onderliggend als subtekst.
Eind goed al goed als beide types van denken elkaar over langere periodes scherp houden. Uiteindelijk zijn die innerlijke gevechten een motor voor persoonlijke ontwikkeling.
Jos van Engelen

 

 

WOEDE
“Veilige groei” is een basale behoefte en dus is het niet verwonderlijk dat we innerlijk behoorlijk wat energie kunnen mobiliseren zodra we het idee hebben te worden gedwarsboomd of tegengewerkt: woede! En die woede kan aardig oplopen.
‘Verontwaardigd’ bekt beter dan ‘woedend’: een van die slim gekozen passieve werkwoorden die externe partijen verantwoordelijk stellen voor onze grote boosheid binnenin. Een rechtvaardiging, die het ons mogelijk maakt, los te gaan op onze tegenstanders! Alleen angst voor vergelding houdt ons dan nog tegen.
Als het besef doordringt dat woede een eigen innerlijke gedrevenheid is, en onze ‘verontwaardiging’ dus vermijdend gedrag is, staan we voor de taak die innerlijk puzzel van conflicterende gevoelens en opvattingen op te lossen. Anders blijven we zitten met een fysieke en mentale spanning die doodmoe en depressief kan maken.
Onze zoektocht naar de oplossing strekt zich uit naar het verleden, het heden en de toekomst.
Hoe is in het verleden onze energie gekanaliseerd? Welke overtuigingen hebben we opgedaan over onszelf en de wereld.
Welk gedragingen menen we te moeten wegdrukken omdat ze hinderlijk of belachelijk zouden zijn. Welke gedrag menen we te moeten laten zien, omdat het veilig en gewaardeerd lijkt te zijn.
En waarom zijn we eigenlijk tegengewerkt? We ervaren de remkracht ‘angst’! Bij wie lopen we in de weg? En hoe kunnen we ons verhouden tot die omgeving?
En tenslotte: hoezo ‘veilige groei’? We ervaren de drijfkracht ‘woede’ in onszelf, maar waar gaat die groeibehoefte over. Wie willen we zijn, dan? Welke toekomst ambiëren we?
Onze eigen woede erkennen is even schrikken. Ons inwendige ‘ik’ roert zich. Groei ligt op de loer!
Jos van Engelen

 

 

RELATIONELE ONTWIKKELING
U wilt contact met anderen, maar wilt daarbij het risico van afwijzing zo klein mogelijk houden?
Het volgende, oude, maar nog steeds zeer bruikbare schema geeft een aardig beeld van wat er dan zoal kan gebeuren.  (bron: TA)
Zes situaties worden beschreven, oplopend in de voldoening die ze kunnen opleveren maar ook oplopend in sociaal risico.
Situatie 1: Terugtrekken. U trekt u in uzelf terug en verbeeld contact met anderen in uw fantasie. Oefenen op uw eentje over hoe u het zult gaan doen. Lekker veilig want u bent regisseur.
Situatie 2: Rituelen. Het geaccepteerde, voorspelbare gedrag dat u over het algemeen vertoont bij het begin of einde van contact: hoe was je dag; leuk dat je me uitnodigde; moet je koffie; tot kijk, enz
Situatie 3: Tijdverdrijven. Nieuwtjes vertellen. Weet je dat..! Nieuwtjes trekken aandacht, dus zolang u nog een goed verhaal hebt, zit u veilig. Nieuwtjes over politiek, business, vakanties, kinderen, ziektes, geld kwesties enz. Een lichte overdrijving kan altijd helpen om de nieuwswaarde op te schroeven:
“Ik ben me dóódgeschrokken!” Familiefeestjes drijven op nieuwtjes. Als die verteld zijn, gaat men snel weer naar huis, stel je voor dat er ouwe koeien uit de sloot komen!
Situatie 4: Organiseren. Dingen doen: dansen, cadeaus bekijken, motorrijden, wandelen, kaarten, winkelen, vrijen, vergaderen, tennissen. Het contact met anderen wordt gespeeld over de band van de activiteit waarmee u bezig bent. “Goeie klap, Kees!”
Zolang u met anderen een overeenkomt hebt over wat, wanneer en hoe lang u samen iets zult gaat doen, bent u gedurende de activiteit verzekerd van contact en bent u redelijk veilig voor eventuele afwijzingen.
Situatie 5: Psychologische Spelletjes. Iedereen kent het verlangen naar nabijheid. Niet met iedereen, wel met geselecteerde mensen. Dus begint, als de nieuwtjes verteld zijn en het feest een beetje loopt, de ratrace en het spel van aantrekken en afstoten.
Om het risico van afwijzing en daarmee samenhangende vernederingen te voorkomen worden door alle betrokken partijen veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo ligt de echte agenda zelden rechtstreeks op tafel en zijn er veel achterdeurtjes om gevoelens, verlangens en intenties niet te hoeven uitspreken.
Er is veel humor, er wordt veel gelachen; uitspraken worden verstopt in overdrijvingen of understatements en men zoekt veilige positionering in de bekende dramadriehoek: in slachtoffergedrag, helpers gedrag of de aanklager. Alcohol kan altijd achteraf nog worden genoemd als excuus.
Een mild ‘eerste graad’s spel’, is een prima poort naar situatie 6, zegt de TA. Maar bij een ‘tweede graad’s en zeker ‘derde graad’s spel’ is de defensieve modus te hoog opgetrokken.
Situatie 6: Intimiteit. Hiermee wordt bedoeld dat u, ondanks het gevaar van afwijzing, zegt wat u werkelijk denkt, voelt of verlangt.
Leuk als daarop een wederkerig gesprek ontstaat: even liggen de geheime agenda’s óp tafel.
De enige veiligheidsmaatregel die u hier hebt getroffen is dat u in eerdere interacties zwaar hebt geselecteerd, tegen wie u het zegt.
Jos van Engelen

 

AANDACHTSGEBIEDEN
Volwassenen kunnen terecht bij mijn SGGZ-praktijk. Met name met de volgende vraagstukken:
GEVOELSPROBLEMEN: Je somber voelen; gespannen zijn. Slecht slapen; veel piekeren en tegen alles op zien. Tobben met negatieve ervaringen. Je geremd voelen in gezelschap.
IDENTITEIT: Weinig zelfvertrouwen hebben; je voortdurend onzeker voelen. Geen keuzes kunnen maken; niet weten wat je wilt; tot niets kunnen komen. Moeilijk kunnen genieten.
RELATIE: Steeds weer in dezelfde relationele gevechten terechtkomen. Negatief-kritisch en perfectionistisch zijn, teveel controle willen houden. Je ongelukkig voelen in de relatie; relaties vermijden.

 

VERDERE INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK
VERGOEDINGEN
De praktijk heeft contracten met de meeste verzekeraars. Zie onder voor een lijst voor 2018.
Let op: het bedrag dat u nog aan eigen risico moet betalen, bent u in de meeste gevallen kwijt.
Verwijzing door de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding door de verzekeraars in aanmerking te komen.
Relatietherapieën en aanpassingsstoornissen worden veelal niet door verzekeraars vergoed.
HET TARIEF VOOR ZELF-BETALERS
Voor wie een te hoog eigen risico heeft of die slechts een paar sessies denkt nodig te hebben: 75 euro per consult van 50 min.
WACHTTIJDEN VOOR INTAKE EN BEHANDELING
± 3 weken.
VOORTGANG
Wordt regelmatig geëvalueerd met de cliënt.
BIG – REGISTRATIES
Psbigychotherapeut: 19041234416
Gz-psycholoog: 89041234425
PRAKTIJKADRES (voldoende gratis parkeerplaatsen in de straat) Franklin Rooseveltlaan 74, 4835AC Breda route-praktijk
PRAKTIJKRUIMTEpraktijk

 

 

 

 

 

 

 

GECONTRACTEERDE VERZEKERAARS  (specialistische- of/en basis-GGZ)

CZ, DELTA LOYD, OHRA, VGZ, IZZ, IZA, Univé, ZILVEREN KRUIS, OZF, INTERPOLIS, FBTO, AVÉRO ACHMEA, NEDASCO BV, CARESCO BV, AEVITAE, ONVZ, PNOZORG, VVAA, ASR, DE AMERSFOORTSE, DITZO,
ENO, O.W.M., ZORG EN ZEKERHEID, 
CARESCO. 
IAK, 
TURIEN & CO, 
DE FRIESLAND, 
MENZIS, ANDERZORG, 
DSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Jos van Engelen
BIG-registraties: 19041234416
Overige kwalificaties: VCgP-lid, groeps- en relatietherapeut Basisopleiding: Doctoraal psychologie, GZ Psycholoog, Psychotherapeut AGB-code persoonlijk: 94003504
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk van Engelen E-mailadres: v.engelen@planet.nl
KvK nummer: 20153942
Website: www.josvanengelen.nl
AGB-code praktijk: 94003020
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patienten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden:
Gevoelsproblemen:
Je somber voelen; gespannen zijn.
Slecht slapen; veel piekeren en tegen alles op zien. Tobben met negatieve ervaringen.
Identiteit:
Weinig zelfvertrouwen hebben; je voortdurend onzeker voelen.
Geen keuzes kunnen maken; niet weten wat je wilt; tot niets kunnen komen. Moeilijk kunnen genieten.
Relatie:
Steeds weer in dezelfde relationele gevechten terechtkomen, Negatief-kritisch en perfectionistisch zijn, teveel controle willen houden Je ongelukkig voelen in de relatie; relaties vermijden.
Je geremd voelen in gezelschap.
Behandelvormen: schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, systeemtherorie
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1

Naam: Jos van Engelen BIG-registratienummer: 19041234416

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Jos van Erp, psychotherapeut en klinisch psycholoog (BIG: 59041609916)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
In intervisie en intercollegiaal overleg wordt, indien nodig, diagnostiek, indicatie, behandelplan en verloop van de behandeling besproken. Daar waar nodig, is er overleg met huisarts e/o psychiater over het gebruik van medicatie. Zo nodig wordt een patiënt doorverwezen voor consult.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende werktijden altijd contact opnemen met de praktijk; bellen of mailen.

Gedurende de nacht, tijdens het weekend en in geval van crises dienen zij contact op te nemen met hun huisarts of de huisartsenpost. Indien nodig zullen zij verwijzen naar de spoedeisende eerste hulp of ggz-crisisdienst.

Huisartsenpost Breda: 076-5258500 (24 uur per dag bereikbaar) Molengracht 21, 4818 CK Breda

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: crisisopvang steeds via de huisarts(enpost) verloopt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.josvanengelen.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.josvanengelen.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders:
Link naar website: https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/juridische- uitspraken/klachtencommissie

Link naar website:

https://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NVP

Link naar website:

https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=625639424

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Jos van Erp, psychotherapeut/klinisch psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.josvanengelen.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Bij psychische klachten gaat u eerst naar de huisarts. Veel huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner, de POH-GGZ. Zij bepalen of een behandeling door een psycholoog wenselijk is. De huisarts verwijst vervolgens door naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

U kunt zich zowel via mail als telefonisch bij mij aanmelden. Meestal diezelfde dag nog, of de dag erna, neem ik contact met u op. Dit contact is bedoeld om kort te sluiten of u aan het juiste adres bent en wanneer er een afspraak kan worden gemaakt. Op de website www.josvanengelen.nl is aangegeven hoe lang de wachttijd is.

In ons eerste gesprek worden uw klachten, problemen en hulpvraag in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Jos van Engelen

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Jos van Engelen

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Jos van Engelen

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Aan het eind van de onderzoeksfase vindt altijd een adviesgesprek plaats met de cliënt en/of partner over de diagnostische conclusies en behandeladviezen. Ook gedurende de behandeling wordt de cliënt en eventueel zijn/haar partner regelmatig door de behandelaar geïnformeerd over het verloop

van de behandeling middels voortgangsgesprekken en ROM. De frequentie hangt af van de geïndiceerde behandeling.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig (ongeveer eens in de 3 maanden) geëvalueerd met de cliënt, mede aan de hand van ROM resultaten en het oorspronkelijke behandelplan. Afhankelijk hiervan zal het behandelbeleid gecontinueerd dan wel aangepast worden.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig (ongeveer eens in de 3 maanden en bij beëindiging van de behandeling) geëvalueerd met de cliënt, mede aan de hand van ROM resultaten en het oorspronkelijke behandelplan. Afhankelijk hiervan zal het behandelbeleid gecontinueerd dan wel aangepast worden.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: J.F. van Engelen

Plaats: Breda Datum: 27-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja