Home

PSYCHOTHERAPIE-PRAKTIJK

VAN

JOS VAN ENGELEN

BIG-registraties:
 Gz Psycholoog en
 Psychotherapeut.
AGB-Code 94003504
 Lid NIP, NVP.
Fr.Rooseveltlaan 74
4835AC Breda
v.engelen@planet.nl
(076 56 40 560)
06-21222088 incl. WhatsApp

THERAPIEOPVATTING

We kunnen het verleden niet veranderen, niet repareren. Het verleden is voorbij en bestaat niet meer. Er zijn nog alleen de overblijfselen van dat verleden in het heden: onze vracht aan herinneringen, opvattingen, oordelen, trauma’s, aangeleerde responsen, opgebouwde structuren, gewoontes enz.
De toekomst is er nog niet en dus kunnen we ook dáár niet bij. Wel kunnen we plannen maken en berekeningen uitvoeren ten behoeve van een verbeeldde toekomst.
En dus gebeurt alles in het heden: graaiend in de resten van ons verleden en voorsorterend op een gewenste toekomst, maken we keuzes en doen we stappen. We grijpen in en forceren veranderingen in die, altijd aanwezige bedrijvigheid ín ons en om ons heen.
We kunnen het centrale proces in deze mallemolen enigszins begrijpen. Er is sprake van een innerlijke groeidrang, die sterke, maar ook broze behoeften creëert. Er zijn gevoelens die energie verschaffen en er is de ratio die het hele proces van uiten en communiceren begeleidt. Als alles voldoende helder is, weet ieder van ons wat hij/zij wil en kunnen we het elkaar vertellen.
Maar niet alles is even helder. Vaak weten we niet wat ons drijft, zijn de gevoelens misplaatst, deugen de rationele argumenten niet of overheerst de angst en de aanpassing. Of vullen we foutief bij elkaar in hoe het zou kunnen zitten?
Dus, ‘terug naar de tekentafel’! De toekomst is nog een schets. Het verleden is geschiedschrijving. Uitsluitend praten over: “hoe zat het ook al weer” of over: ” hoe willen we het straks hebben” is vaak vermijdend naar de centrale dynamiek van het ‘heden’. Laten we ons inspannen die dynamiek te begrijpen en het erover te hebben. Waar zit de groeidrang, hoe voelt die pijn, hoe verwoorden we die behoeftes? En tenslotte, hoe kunnen we komen tot een gezamenlijke inspanning om een gewenste verandering te realiseren.
Jos van Engelen

HIER-EN-NU

Laat het een paar honderd milli-seconden duren, maar dan is ie er al: mijn innerlijke reactie van schrik, blijdschap, protest, verveling of verdriet als in een gesprek de betekenis van iemands woorden tot mij doordringt.
Op zo’n moment zou ik alleen nog maar een paar seconden naar binnen moeten keren om zinnen te vinden die passen bij wat ik innerlijk ervaar en ik zou een authentieke respons kunnen geven.
Bij uitzondering doen we dat wel eens, maar niet vaak. Authenticiteit is te kwetsbaar, te dichtbij. We zoeken veiligheid in emotionele afstand.
We sturen met snelle conventionele uitroepen en antwoorden alle aandacht naar elders: nieuwtjes, smoesjes, zielepieten, zondebokken, het weer, de politiek, het verleden, de toekomst.
Voorspelbare teksten die klaarliggen voor gebruik. Zo saai! We liegen dat het barst over de bron van wat ons, op dat ene moment, bezig houdt. We willen een ándere indruk geven en achterlaten. En we gaan nog gelóven in onze eigen verhalen ook!
Ondertussen zijn onze primaire reacties makkelijk af te lezen aan onze lichaamssignalen: we werpen aanmoedigende, woedende, smekende, angstige verwijtenden blikken; ons lachje verraad ons; we stampvoeten, we keren ons hoofd af, we schudden nee enz.
Onze leugens zijn oh zo zichtbaar, maar omdat iedereen in het complot zit, komen we ermee weg.
Jos van Engelen

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze herinneringen, houdingen en levensovertuigingen worden vormgegeven door ons denken en daar lijkt ons tweeledige brein er twee types van te hebben, die naast elkaar functioneren.
Het snelle, instinctieve emotionele denken vindt zijn oorsprong diep van binnen, en acteert rechtstreeks vanuit de uniek-eigen individuele behoeften. Dit denken let scherp op het eigenbelang tijdens actuele gebeurtenissen; zoekt naar manieren om, als het moet, snel te kunnen ingrijpen, het gevecht aan te gaan of te vluchten. Motto: “Ik blijf sturen op wat voor mij het belangrijkste is, nl. mijn eigen basale behoeften. Zelfverloochening is niet mijn ding.”
Het langzamere, bedachtzame logische denken zet ons ertoe aan om een profijtelijke positionering in de omringende wereld te zoeken. Het registreert gebeurtenissen liefst in details en verbeeldt mogelijkheden om voor de omgeving van positieve betekenis te zijn. Het langzame denken bouwt aan een goed imago. Motto: “Ik ga me naar mijn omgeving op zo’n manier opstellen dat ik veiligheid ervaar en steun krijg.”
Beiden types van denken raken, tijdens hun jarenlange ontwikkeling, nogal eens met elkaar in de clinch.
Het logische denken wil bijv. bij publieke gebeurtenissen sympathiek, krachtig of populair optreden, terwijl dan juist het emotionele denken dat zich niet voor karretjes wil laten spannen.
Wie goed luistert naar onze woorden, kan veelvuldig beide types van denken horen; de een nadrukkelijk, de ander onderliggend als subtekst.
Eind goed al goed als beide types van denken elkaar over langere periodes scherp houden. Uiteindelijk zijn die innerlijke gevechten een motor voor persoonlijke ontwikkeling.
Jos van Engelen

WOEDE

“Veilige groei” is een basale behoefte en dus is het niet verwonderlijk dat we innerlijk behoorlijk wat energie kunnen mobiliseren zodra we het idee hebben te worden gedwarsboomd of tegengewerkt: woede! En die woede kan aardig oplopen.
‘Verontwaardigd’ bekt beter dan ‘woedend’: een van die slim gekozen passieve werkwoorden die externe partijen verantwoordelijk stellen voor onze grote boosheid binnenin. Een rechtvaardiging, die het ons mogelijk maakt, los te gaan op onze tegenstanders! Alleen angst voor vergelding houdt ons dan nog tegen.
Als het besef doordringt dat woede een eigen innerlijke gedrevenheid is, en onze ‘verontwaardiging’ dus vermijdend gedrag is, staan we voor de taak die innerlijk puzzel van conflicterende gevoelens en opvattingen op te lossen. Anders blijven we zitten met een fysieke en mentale spanning die doodmoe en depressief kan maken.
Onze zoektocht naar de oplossing strekt zich uit naar het verleden, het heden en de toekomst.
Hoe is in het verleden onze energie gekanaliseerd? Welke overtuigingen hebben we opgedaan over onszelf en de wereld.
Welk gedragingen menen we te moeten wegdrukken omdat ze hinderlijk of belachelijk zouden zijn. Welke gedrag menen we te moeten laten zien, omdat het veilig en gewaardeerd lijkt te zijn.
En waarom zijn we eigenlijk tegengewerkt? We ervaren de remkracht ‘angst’! Bij wie lopen we in de weg? En hoe kunnen we ons verhouden tot die omgeving?
En tenslotte: hoezo ‘veilige groei’? We ervaren de drijfkracht ‘woede’ in onszelf, maar waar gaat die groeibehoefte over. Wie willen we zijn, dan? Welke toekomst ambiëren we?
Onze eigen woede erkennen is even schrikken. Ons inwendige ‘ik’ roert zich. Groei ligt op de loer!
Jos van Engelen

RELATIONELE ONTWIKKELING

U wilt contact met anderen, maar wilt daarbij het risico van afwijzing zo klein mogelijk houden?
Het volgende, oude, maar nog steeds zeer bruikbare schema geeft een aardig beeld van wat er dan zoal kan gebeuren.  (bron: TA)
Zes situaties worden beschreven, oplopend in de voldoening die ze kunnen opleveren maar ook oplopend in sociaal risico.
Situatie 1: Terugtrekken. U trekt u in uzelf terug en verbeeld contact met anderen in uw fantasie. Oefenen op uw eentje over hoe u het zult gaan doen. Lekker veilig want u bent regisseur.
Situatie 2: Rituelen. Het geaccepteerde, voorspelbare gedrag dat u over het algemeen vertoont bij het begin of einde van contact: hoe was je dag; leuk dat je me uitnodigde; moet je koffie; tot kijk, enz
Situatie 3: Tijdverdrijven. Nieuwtjes vertellen. Weet je dat..! Nieuwtjes trekken aandacht, dus zolang u nog een goed verhaal hebt, zit u veilig. Nieuwtjes over politiek, business, vakanties, kinderen, ziektes, geld kwesties enz. Een lichte overdrijving kan altijd helpen om de nieuwswaarde op te schroeven: 
“Ik ben me dóódgeschrokken!” Familiefeestjes drijven op nieuwtjes. Als die verteld zijn, gaat men snel weer naar huis, stel je voor dat er ouwe koeien uit de sloot komen!
Situatie 4: Organiseren. Dingen doen: dansen, cadeaus bekijken, motorrijden, wandelen, kaarten, winkelen, vrijen, vergaderen, tennissen. Het contact met anderen wordt gespeeld over de band van de activiteit waarmee u bezig bent. “Goeie klap, Kees!”
 Zolang u met anderen een overeenkomt hebt over wat, wanneer en hoe lang u samen iets zult gaat doen, bent u gedurende de activiteit verzekerd van contact en bent u redelijk veilig voor eventuele afwijzingen.
Situatie 5: Psychologische Spelletjes. Iedereen kent het verlangen naar nabijheid. Niet met iedereen, wel met geselecteerde mensen. Dus begint, als de nieuwtjes verteld zijn en het feest een beetje loopt, de ratrace en het spel van aantrekken en afstoten.
 Om het risico van afwijzing en daarmee samenhangende vernederingen te voorkomen worden door alle betrokken partijen veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo ligt de echte agenda zelden rechtstreeks op tafel en zijn er veel achterdeurtjes om gevoelens, verlangens en intenties niet te hoeven uitspreken.
 Er is veel humor, er wordt veel gelachen; uitspraken worden verstopt in overdrijvingen of understatements en men zoekt veilige positionering in de bekende dramadriehoek: in slachtoffergedrag, helpers gedrag of de aanklager. Alcohol kan altijd achteraf nog worden genoemd als excuus.
 Een mild ‘eerste graad’s spel’, is een prima poort naar situatie 6, zegt de TA. Maar bij een ‘tweede graad’s en zeker ‘derde graad’s spel’ is de defensieve modus te hoog opgetrokken.
Situatie 6: Intimiteit. Hiermee wordt bedoeld dat u, ondanks het gevaar van afwijzing, zegt wat u werkelijk denkt, voelt of verlangt. 
Leuk als daarop een wederkerig gesprek ontstaat: even liggen de geheime agenda’s óp tafel.
 De enige veiligheidsmaatregel die u hier hebt getroffen is dat u in eerdere interacties zwaar hebt geselecteerd, tegen wie u het zegt.
Jos van Engelen

AANDACHTSGEBIEDEN

Volwassenen kunnen terecht bij mijn SGGZ-praktijk. Met name met de volgende vraagstukken:
GEVOELSPROBLEMEN: Je somber voelen; gespannen zijn. Slecht slapen; veel piekeren en tegen alles op zien. Tobben met negatieve ervaringen. Je geremd voelen in gezelschap.
IDENTITEIT: Weinig zelfvertrouwen hebben; je voortdurend onzeker voelen. Geen keuzes kunnen maken; niet weten wat je wilt; tot niets kunnen komen. Moeilijk kunnen genieten.
RELATIE: Steeds weer in dezelfde relationele gevechten terechtkomen. Negatief-kritisch en perfectionistisch zijn, teveel controle willen houden. Je ongelukkig voelen in de relatie; relaties vermijden.

VERDERE INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK

VERGOEDINGEN
 De praktijk heeft contracten met de meeste verzekeraars. Zie onder voor een lijst voor 2019.
 Let op: het bedrag dat u nog aan eigen risico moet betalen, bent u in de meeste gevallen kwijt. Verwijzing door de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding door de verzekeraars in aanmerking te komen.
 Relatietherapieën en aanpassingsstoornissen worden veelal niet door verzekeraars vergoed.
HET TARIEF VOOR ZELF-BETALERS 
Voor wie een te hoog eigen risico heeft of die slechts een paar sessies denkt nodig te hebben: 75 euro per consult van 50 min.
WACHTTIJDEN VOOR INTAKE EN BEHANDELING 
± 3 weken.
VOORTGANG
 Wordt regelmatig geëvalueerd met de cliënt.
BIG – REGISTRATIES 
Psychotherapeut: 19041234416
 Gz-psycholoog: 89041234425

PRAKTIJKADRES (voldoende gratis parkeerplaatsen in de straat) Franklin Rooseveltlaan 74, 4835AC Breda

GECONTRACTEERDE VERZEKERAARS  (specialistische GGZ)
CZ, DELTA LOYD, OHRA, VGZ, IZZ, IZA, Univé, ZILVEREN KRUIS, OZF, INTERPOLIS, FBTO, AVÉRO ACHMEA, NEDASCO BV, CARESCO BV, AEVITAE, ONVZ, PNOZORG, VVAA, ASR, DE AMERSFOORTSE, DITZO,
ENO, O.W.M., ZORG EN ZEKERHEID, 
CARESCO. 
IAK, 
TURIEN & CO, 
DE FRIESLAND, 
MENZIS, ANDERZORG, 
DSW